Menu:

Pořízení bazénu s teplou vodou

Spousta lidí by si ráda pořídila bazén s vyhříváním, ale nedokážou si představit, jak by zvládly náklady na ohřev takového množství vody. Určitě ne pomocí kotle na pevná paliva. V takovém případě by výsledek byl sice teplá voda, nicméně by společně s teplou vodou vznikl také velký průvan v naší peněžence. Velmi zajímavým způsobem, jak si zajistit vyhřátí bazénu jsou tepelná čerpadla. Jejich provoz je nenáročný nejen na životní prostředí, ale zejména na naše finanční prostředky.  Pořizovací cena takového čerpadla je sice podstatně vyšší, než pořizovací cena kotle na tuhá paliva, nicméně následné provozní náklady jsou až neúměrně odlišné.

Tepelné čerpadlo si vystačí pouze s malým přísunem elektrické energie, kdežto kotel potřebuje neustálé doplňování uhlí, které není zrovna levnou záležitostí. Zvláště potom, co se stát rozhodl, že výrazně omezí vytápění tuhými palivy. Kvůli dopadu na životní prostředí jsou nasazeny takzvané uhelné daně, které ještě uměle navyšují už tak vysokou cenu uhlí a jiných fosilních paliv. Tím se stávají tepelná čerpadla vzduch voda nepřekonatelným zdrojem tepelné energie, která vyjde podstatně levněji. A odpadem, který přitom vznikne, je pouze chladnější vzduch v okolí čerpadla. Princip tepelného čerpadla totiž spočívá v tom, že je za pomocí okolního vzduchu ohříváno médium v okruhu čerpadla až za hranici potřebnou k vypaření. Zplyněné médium je poté podstoupeno kompresi, při níž dojde k uvolnění tepla.

Toto teplo je poté zachyceno obrazně řečeno na opačném konci okruhu. V drtivé většině případů se jedná o vodu, která poté může cirkulovat ústředním topením domu nebo vyhřívat na začátku zmíněný bazén. Tepelné čerpadlo vzduch voda poté opětovně zkapalněné médium přepraví do výparníku, kde se opět s pomocí okolního vzduchu vypaří a cirkuluje zpět ke kompresi. To je prakticky nekonečný koloběh, který nám s pomocí velmi nízkého příkonu elektrické energie zajistí neustálé přečerpávání tepla z venkovního vzduchu dovnitř našeho obydlí. Při velmi efektivních čerpadlech může být vypařováno médium i při teplotách daleko pod bodem mrazu a zajistit nám tak vytápění i během krutých zimních mrazů.

31. 07. 2012